Akreditace

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ

  • Akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacích programů na MŠMT ČR

Argo d.t. spol. s r.o. je akreditovanou institucí MŠMT ČR oprávněnou k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - Č.j.: MSMT 29 050/2012 - 25. Zde naleznete přehled a podrobnější informace o akreditovaných vzdělávacích programech.  

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ – VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

  • Akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacích programů na MVČR:

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, byla Odborem přípravy pracovníků ve veřejné správě Ministerstva vnitra ČR společnosti Argo d.t. spol. s r.o. udělena akreditace vzdělávací instituce pod číslem: AK/I-25/2009. Podrobnosti lze nalézt v katalogu akreditovaných vzdělávacích institucí Ministerstva vnitra ČR, který je zveřejněn na oficiálních webových stránkách.