Tým společnosti

Našich lektorů si vážíme především pro jejich individualitu, přesvědčivost a výkony, kterými dosahují klientského uznání. Svůj životní styl a talent „vzdělávat“ mají v rovnováze a viditelně se odráží jako přidaná hodnota v procesech předávání informací a dovedností jednotlivcům i týmům. Mnozí z nich působí v oblasti andragogiky již od roku 1993.

Lektoři, konzultanti a koučové naší společnosti jsou nejen skutečnými odborníky v interaktivním tréninku, v outdoorových programech, v individuálním koučování, ale jsou i respektovanými experty v oblasti personální práce. Jsou vynikajícími konzultanty v oblasti manažerského rozvoje, facilitátory skupinových procesů a moderátory firemních workshopů našich klientů. Specializují se na trendové, ale i tradiční vzdělávání v oblastech skupinového a osobnostního rozvoje.

Nezaměnitelné zkušenosti našich lektorů v poradenství, v koučování a s vedením tréninků v oblastech interpersonální komunikace, v oblastech týmové spolupráce, v oblastech vedení lidí a pracovních týmů jsou garancí naplnění hodnot naší společnosti.

Tým společnosti Argo d.t., spol. s r.o. posilujeme a neustále zdokonalujeme společnými workshopy za účelem sdílení zkušeností v rámci využívání nejnovějších odborných poznatků a metod výuky, způsobů měření posunu rozvíjených znalostí a dovedností, způsobů hodnocení přínosu a efektivity rozvoje pro praxi účastníků.

Věnujeme velkou pozornost rozvoji všech vlastních členů týmu Argo d.t., spol. s r.o.– účastníme se seminářů a konferencí, udržujeme osobní kontakty s manažery mnoha významných společností, publikujeme a prověřujeme úspěšné motivy.

Lektor, kterého nominujeme pro zvolený vzdělávací program je vždy specialista na dané téma, na cílovou skupinu účastníků, má zkušenosti s dosahováním žádaných výstupů a svou osobností podstatně obohacuje atmosféru předávání informací.