Naše preference

Podporujeme tvorbu atmosféry permanentního vzdělávání ve firmách, logiku transferu poznatků a dovedností po výcvikové fázi vzdělávacího programu supervizí koučem. Podstatným kritériem naší spolupráce s klienty jsou promyšlené aplikace a využitelnost dosažených znalostí z rozvojových programů v obecně uplatnitelné zkušenosti s maximálním respektem reálného pracovního prostředí klientů.

Vlastníme nezaměnitelné zkušenosti z oblasti rozvoje vedoucích pracovníků na různých stupních řízení, obchodníků a specialistů. Ceníme si a rozvíjíme zájem klientů o návaznou spolupráci, kterou lze přirovnat k modifikovanému klasickému vzdělávání. Soustředíme se na to, aby návazné vzdělávání nebo koučování, široce a hloubkově, upevnilo kvalifikační a osobnostní potenciál každého účastníka.

S loajalitou přistupujeme k tomu, že vzdělávací procesy jsou „živé organismy“, promítající firemní kulturu, aktuální dění v týmech a profesních hierarchiích. Na vysoké příčce u nás je respekt k individuální realitě účastníků programů.

Garantujeme autentičnost každého vzdělávacího programu, včetně přípravy specializovaného lektora.